REJESTRACJA

1. Powitanie gości – Paweł Golak, dyrektor Hevelianum
2. Powitanie gości i otwarcie spotkania - Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
3. Inauguracja IV Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole, Wykład: „Szczęście w szkole - rola optymizmu i nadziei” - dr Anna Hildebrandt-Mrozek
4. Prezentacja oferty edukacji ekologicznej w Domu Zdrojowym – Mateusz Bartoszewski, Hevelianum
5. Prezentacja Programu Zielonej Edukacji – Monika Mikołajczyk, Hevelianum
6. Prezentacja naukowego programu Hevelianum dla uczniów w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Bogna Pazderska, Hevelianum
7. Prezentacja wdrożenia w Hevelianum programu ProfiKultura, Gdańskiego Programu Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych – Bogna Pazderska
8. Wykład: Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać? - dr Maciej Dębski
9. Zwiedzanie Domu Zdrojowego i prezentacja jego obecnych funkcji - Adam Adamczuk, HevelianumRejestracja już się zakończyła